မလ (၇) ပါး

မလ - ဓာတ်မှဖြစ်သော ကိုယ်၏ အညစ်အကြေး။
၁။ စိတ်ကြည်လင်သည်မှ သွေးဖြစ်၏။
၂။ သွေးမှ အသားဖြစ်၏။
၃။ အသားမှ အဆီအခဲဖြစ်၏။
၄။ အဆီအခဲမှ အရိုးဖြစ်၏။
၅။ အရိုးမှ ခြင်ဆီဖြစ်၏။
၆။ ခြင်ဆီမှ သုက်ဖြစ်၏။
၇။ သုက်မှ ဩဇာဖြစ်၏။