မိစ္ဆာဒါနကြီး (၅) ပါး

၁။ မဇ္ဇဒါန - သေရည်၊ သေရက် ပေးလှူခြင်း။
၂။ သမဇ္ဇဒါန - ပွဲလမ်းသဘင် လှူခြင်း။
၃။ ဣတ္ထိဒါန - ကာမဂုဏ်ခံစားရန် မိန်းမလှူခြင်း။
၄။ ဥသဘဒါန - နွားမတို့အား နွားလားဥသဘပေးလှူခြင်း။
၅။ စိတ္တကမ္ပဒါန - ကိလေသာပွားရန် ဆေးရေးအရုပ်လှူခြင်း။