ရဟန်းအလဇ္ဇီတို့၏ အင်္ဂါ (၃) ပါး

၁။ သဉ္စိစ္စ အာပတ္တိံ အာပဇ္ဇတိ - စေတနာနှင့်တကွ အာပတ်သို့ ရောက်ခြင်း။
၂။ အာပတ္တိံ ပရိဂူဟတိ - ရောက်ပြီးသော အာပတ်ကို လျှို့ဝှက်ထားခြင်း။
၃။ အဂတိဂမနဉ္စ ဂစ္ဆတိ - မလားအပ်သော အဂတိလေးပါးကို လိုက်စားခြင်း။