ပဉ္ဇင်းဖြစ်ခြင်း (၈) ပါး၊ ဥပသမ္ပဒါ (၈) ပါး

၁။ ဧဟိဘိက္ခုခေါ် တော်မူ၍ ပဉ္ဇင်းဖြစ်စေတတ်ခြင်း၊ ( ဧဟိဘိက္ခုဥပသမ္ပဒ )။
၂။ သရဏဂုံသုံးပါးဖြစ်သာ ဖြစ်စေခြင်း၊ ( အနုပညာတဥသမ္ပဒ )။
၃။ အဆုံးအမကိုခံသဖြင့် ဖြစ်စေခြင်း၊ ( ဩဝါဒ ပဋိဂ္ဂ ဟဏဥပသမ္ပဒ )။
၄။ ပြဿနာကို ဖြေသဖြင့် ဖြစ်ခြင်း၊ ( ပဉှာဗျာကရဏ ဥပသမ္ပဒ )။
၅။ ဂရုဓမ္မတရား ရှစ်ပါးကိုခံသဖြင့် ဖြစ်စေခြင်း၊ ( ဂရုဓမ္မ ပဋိဂ္ဂဟဏ )။ ဥပသမ္ပဒတရား ရှစ်ပါးကိုခံသဖြင့် ဖြစ်စေခြင်း။
၆။ တမန်စေသဖြင့် ဖြစ်ခြင်း၊ ( ဒူတေန ဥပသမ္ပဒ ။ ။
၇။ ဉတ်ကမ္မဝါစာ ရှစ်ကြိမ် ရွတ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်း၊ ( အဋ္ဌဝါစိက ဥပသမ္ပဒ )။
၈။ ဉတ္တိစတုတ္ထကံဖြင့် ဖြစ်စေခြင်း၊ ( ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မ ဥပသမ္ပဒ )။