ပါဏာတိပါတကံ ရှောင်သူအကျိုး (၁၁) ပါး

၁။ အင်္ဂါကြီးငယ် မချို့တဲ့ခြင်း၊
၂။ အလုံးအရပ်နှင့် ပြည့်စုံခြင်း၊
၃။ ခြေလက်နူးညံ့ခြင်း၊
၄။ ခွန်အားကြီးခြင်း၊
၅။ စကားသန့်ရှင်းခြင်း၊
၆။ ဖြောင့်သောကိုယ် ရှိခြင်း၊
၇။ ရန်သူတို့ မဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်း၊
၈။ သူတပါးတို့သတ်၍ မသေရခြင်း၊
၉။ အခြံအရံများခြင်း။
၁၀။ ကြောင့်ကြမရှိခြင်း။
၁၁။ ချစ်သူတို့နှင့် မကွဲရခြင်း။