လက်ထပ်ခြင်း (၂) မျိုး

၁။ အာဝါဟ - ယောက်ျားကလေး၏ အိမ်တွင် မင်္ဂလာဆောင်ခြင်း။
၂။ ဝိဝါဟ - မိန်းကလေး၏ အိမ်တွင် မင်္ဂလာဆောင်ခြင်း။