ပြိတ္တာ (၂၁) မျိုး

၁။ အဋ္ဌိသင်္ခလိကပြိတ္တာ - အသားအသွေးမရှိဘဲ အရိုးစု အရိုးဆက်သာရှိသော ပြိတ္တာ၊
၂။ မံသပေသိကပြိတ္တာ - အသားတစ်သာရှိသော ပြိတ္တာ၊
၃။ မံသပဏ္ဍပြိတ္တာ - အသားဆိုင်သာရှိသော ပြိတ္တာ၊
၄။ နိစ္ဆဝိပုရိသပြိတ္တာ - အရေမရှိဘဲ ယောက်ျားသဏ္ဌာန်ထင်သော ပြိတ္တာ၊
၅။ အသိလောမပြိတ္တာ - သန်လျက်အမွေးရောက်သော ပြိတ္တာ၊
၆။ သတ္တိလောမပြိတ္တာ - လှံအမွေးရောက်သော ပြိတ္တာ၊
၇။ ဥသုလောမပြိတ္တာ - မြားအမွေးရောက်သော ပြိတ္တာ၊
၈။ သူစိလောမပြိတ္တာ - အပ်အမွေးရောက်သော ပြိတ္တာ၊
၉။ ဒုတိယ သူစိလောမပြိတ္တာ - အပ်တို့သည် ခေါင်းမှဝင် ပါးစပ်မှထွက်သော ပြိတ္တာ၊
၁၀။ ကုမ္ဘဏ္ဍပြိတ္တာ - အိုးစရည်းခန့် ပမာဏ ဝှေးစေ့ရှိသော ပြိတ္တာ၊
၁၁။ ဂူထကူပ နိမုဂ္ဂ ပြိတ္တာ - ကျင်ကြီးတွင်း၌ ဖြစ်ရသော ပြိတ္တာ၊
၁၂။ ဂူထခါဒကပြိတ္တာ - မစင်ကိုသာ စားရသော ပြိတ္တာ၊
၁၃။ နိစ္ဆဝိတ္ထိပြိတ္တာ - အရေမရှိဘဲ မိန်းမသဏ္ဌာန်ထင်သော ပြိတ္တာ၊
၁၄။ ဒုဂ္ဂန္ဓပြိတ္တာ - အနံ့အလွန်ဆိုးသော မိန်းမသဏ္ဌာန်ထင်သော ပြိတ္တာ၊
၁၅။ ဩကိလိနိ ပြိတ္တာ - မီးကျီးထင်းပုံ၌ အိပ်ရသော မိန်းမသဏ္ဌာန်ထင်သော ပြိတ္တာ၊
၁၆။ အသီသက ပြိတ္တာ - ဦးခေါင်းမပါ ရင်၌သာ မျက်စိ ခံတွင်းရှိသော ပြိတ္တာ၊
၁၇။ ဘိက္ခုပြိတ္တာ - ဒုကုဋ်၊ သပိတ်၊ ခါးပန်း၊ ကိုယ်ဝတ်တို့သည် အလျှံပြောင်ပြောင် တောက်သော ရဟန်းပြိတ္တာ၊
၁၈။ ဘိက္ခုနီပြိတ္တာ - အထက်ကဲ့သို့ ရဟန်းမပြိတ္တာ၊
၁၉။ သိက္ခမာန ပြိတ္တာ - အထက်ကဲ့သို့ သိက္ခမာန်ပြိတ္တာ၊
၂၀။ သာမဏေရပြိတ္တာ - အထက်ကဲ့သို့ သာမဏေပြိတ္တာ၊
၂၁။ သာမဏေရီပြိတ္တာ - အထက်ကဲ့သို့ သာမဏမပြိတ္တာ။