ဗိုလ်မှူးအင်္ဂါ (၉) ပါး

၁။ ရန်သူအား ရဲဝံ့စွာ စီရင်တိုက်ခိုက်ခြင်း။
၂။ အောင်မြေခုနစ်ပါးကို သိခြင်း။
၃။ စစ်ရေးကို နားလည်ခြင်း။
၄။ ရဲမက်တို့ အစားအသောက်ညီမျှစေခြင်း။
၅။ စွမ်းပကားရှိခြင်း။
၆။ ရောဂါ စင်ကြယ်ခြင်း။
၇။ မျိုးနွယ်စင်ကြယ်ခြင်း။
၈။ အမှု၌ တည်ကြည်ခြင်း။
၉။ သစ္စာရှိခြင်း။