ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ညိုခြင်း (၄) မျိုး

၁။ ရူပပ္ပမာဏ - ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါ လှပခန့်ညားခြင်းကို စွဲ၍ ကြည်ညိုခြင်း။
၂။ ဃောသပ္ပမာဏ - ချီးမွမ်းသံကို ကြား၍ ကြည်ညိုခြင်း။
၃။ လူခပ္ပမာဏ - ခေါင်းပါးသော အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းကြောင့် ကြည်ညိုခြင်း။
၄။ ဓမ္မပ္ပမာဏ - သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာရှိမှုကိုစွဲ၍ ကြည်ညိုခြင်း။