ပုတ်ခတ်ခြင်း (၁၀) ပါး

၁။ ဆံဆွဲခြင်း။
၂။ ခေါင်းဆွဲခြင်း။
၃။ ပါးနား မျက်နှာပုတ်ခတ်ခြင်း။
၄။ နားကိုဖဲ့ခြင်း။
၅။ ခြေနှင့်ကြောက်ခြင်း။
၆။ သွေးစီး သွေးမြင်ပြုခြင်း။
၇။ ကိုယ်လုံးရောင်စေခြင်း။
၈။ အရိုးကျိုးအောင်ပြုခြင်း။
၉။ အိုရာပါအောင်ပြုခြင်း။
၁၀။ အသေသတ်ခြင်း။