သေခါနီး၌လည်းကောင်း ပဋိသန္ဓေနေဆဲ၌လည်းကောင်း ပြုသောအာရုံ (၃) ပါး

၁။ ကံ - မသေမီကာလ အားထုပ်အပ်သော ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်စေတနာများ။
၂။ ကမ္မနိမိတ် - ဒါနဝတ္ထုများကို အာရုံပြု၍ စေတနာပေါ်လာရန် အားထုတ်ခြင်း။
၃။ ဂတိနိမိတ် - ဖြစ်လတ္တံ့သော ဘဝ၏ တစ်ခုခုသော အဆင်း စသည်ထင်ခြင်း။