သီလ (၂) ပါး

၁။ စာရိတ္တသီလ- မိမိဆိုင်ရာ သီလဖြစ်သော ကိုယ်ကျင့်တရား ထိန်းသိမ်းခြင်း။
၂။ ဝါရိတ္တသီလ- ကျင့်ပြီးသော သီလကို မပျက်အောင် ကိုယ်တွေ့ကြုံပါက ရှောင်နိုင်ရခြင်း။