ပိဋကတ်သုံးပုံ၏ အင်္ဂါ (၉) ပါး

မှတ်ချက်။ ။ဘုရားဟောအင်္ဂါကိုးပါးတွင် ကြည့်ရန်။