မတိုင်ပင်အပ်သူ (၉) ယောက်

၁။ ရာဂပြောသူ။
၂။ ဒေါသပြောသူ။
၃။ မောဟပြောသူ။
၄။ ကြောက်တတ်သူ။
၅။ အမိသတရား သုံးပါး လိုလားသူ။
၆။ မိန်းမ။
၇။ သေသောက်ကြူးသူ။
၈။ ပဏ္ဍုက်။
၉။ သူငယ်။