မင်္ဂလာ (၃) ပါး

၁။ ဒိဋ္ဌိ မင်္ဂလာ -ကောင်းစွာမြင်တွေ့ခြင်း။
၂။ သုတ မင်္ဂလာ- ကောင်းစွာ ကြားရခြင်း။
၃။ မုတမင်္ဂလာ - ကောင်းစွာ တွေ့ထိခြင်း။