ပဏ္ဍုက် (၅) မျိုး

၁။ အာသိတ္တပဏ္ဍုက် - သူတစ်ပါး၏ အင်္ဂါကို ခံတွင်းဖြင့် စုတ်မှ ရာဂငြိမ်းခြင်း။
၂။ ဥဿုယပဏ္ဍုက် - သူတစ်ပါးတို့ မေထုန်ကျင့်သည်ကို ကြည့်ရှုရကာမှ ရာဂငြိမ်းခြင်း။
၃။ ဩပက္ကမိကပဏ္ဍုက် - လုံ့လပြု၍ မိမိ၏ဝှေးစေ့ကို ထုတ်ပစ်တတ်ခြင်း။
၄။ ပက္ခပဏ္ဍုက် - လဆန်း၊ လဆုတ်၌ ယောက်ျားအင်္ဂါ၊ မိန်းမအင်္ဂါပြောင်းလဲ၍ ဖြစ်ခြင်း။
၅။ နပုံသက ပဏ္ဍုက်- ပဋိသန္ဓေမှ အစပြု၍ ယောက်ျားအင်္ဂါ၊ မိန်းမအင်္ဂါ ပြည့်စုံစွာ မပါခြင်း။