ရဟန်းတို့ မအပ်သောသပိတ် (၁၀) လုံး

၁။ ရွှေသပိတ်။
၂။ ငွေသပိတ်။
၃။ ပတ္တမြားသပိတ်။
၄။ ဝါးသပိတ်။
၅။ ဖန်သပိတ်။
၆။ ကျောက်သပိတ်။
၇။ စဉ့်သပိတ်။
၈။ သလွှဲသပိတ်။
၉။ ဦးခေါင်းခွံသပိတ်။
၁၀။ ကြေးနီသပိတ်။