ရဟန်းတို့၏ လက္ခဏာ (၃) ပါး

၁။ သမဏလက္ခဏာ - ကာယဝိညတ် - ဝစီဝိညတ် ပဋိပတ်မယှဉ် ကြည်ရွှင်သော စိတ်ထားနှင့် မတရားသော အကုသိုလ်အမှုတို့ကို မပြုမလုပ် ငြိမ်းချမ်းစေသော သမဏလက္ခဏာ။
၂။ ပဗ္ဗဇ္ဇလက္ခဏာ - ဒုက္ကဋ်ဒုဗ္ဘာသီမှစ၍ အာပတ်အညစ်အကြေးတို့ကို ဆေးကြောနှင်ထုတ်သော ပဗ္ဗဇ္ဇလက္ခဏာ။
၃။ ဘိက္ခုလက္ခဏာ - အိုခြင်း၊ နာခြင်း စသော သံသရာဘေးကို လေးလေးပင်ပင် ရှုမြင်တတ်သော ဘိက္ခုလက္ခဏာ။