ဝေဒနာ (၆) ပါး

၁။ စက္ခုသမ္ဖဿဇာ ဝေဒနာ - မျက်စိအတွေ့ ခံစားမှု။
၂။ သောတသမ္ဖဿဇာ ဝေဒနာ - နားအကြား ခံစားမှု။
၃။ ဃာနသမ္ဖဿဇာ ဝေဒနာ - နှာခေါင်းအနံ့ ခံစားမှု။
၄။ ဇိဝှာ သမ္ဖဿဇာ ဝေဒနာ - လျှာအရသာ ခံစားမှု။
၅။ ကာယသမ္ဖဿဇာ ဝေဒနာ - ကိုယ်အတွေ့ ခံစားမှု။
၆။ မနော သမ္ဖဿဇာ ဝေဒနာ - စိတ်ကြံစည် တွေးတော ခံစားမှု။