ဝရဇိန်မျိုး (၄) မျိုး

၁။ ခတ္တိယာ - အဆင်း ဝါဝါပြက်ပြက်ရှိသည်။
၂။ ဗြဟ္မာ - အဆင်းအလျှံ လက်လက်ရှိသည်။
၃။ ဂဏှာ - အဆင်းမွဲမွဲပြာပြာ ကြည့်တိုင်းထိပ်၌ အရိပ်ရှိသည်။
၄။ ပြဿနာ - အဆင်းရွှေရောင် ရှိသည်။