မေတ္တာ (၅၂၈) သွယ်

၁။ အနောဓိသပုဂ္ဂိုလ် မရည်ညွန်းအပ်သော (၅) ယောက်
၂။ ဩဓိသပုဂ္ဂိုလ် ရည်ညွန်းအပ်သော (၇) ယောက်
ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း ဆယ့်နှစ်ယောက် ဖြစ်၏ (၁၂) ယောက်

၃။ ထိုပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ယောက်အား မေတ္တာ (၄) ပါးမြှောက်

မူရင်းမေတ္တာ (၄၈) ပါး ရ၏

၄။ ထိုမူရင်းမေတ္တာ (၄၈) ပါးကို အရပ် (၁၀) မျက်နှာနှင့်မြှောက်
အရပ်ဆယ်မျက်နှာ၏ မေတ္တာပေါင်းသည် (၄၈၀)
၅။ မူရင်းမေတ္တာ (၄၈) ပါးနှင့် ပြန်၍ ပေါင်းသော်
ငါးရာနှစ်ဆယ့်ရှစ် (၅၂၈) သွယ်သော မေတ္တာအပေါင်းဖြစ်၏။