ပညာ (၂) မျိုး

၁။ လောကီပညာ-ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ ပညာ သင်ကြားတတ်မြာက်မှု။
၂။ လောကုတ္တရာပညာ-လောကမှထွက်မြောက်ရန် ကျင့်ရမည်ဖြစ်သော ဝိပဿနာပညာ။