နေလတို့၏ အညစ်အကြေး (၅) ပါး

၁။ ရာဟုအသူရိန်။
၂။ တိမ်တောင်။
၃။ မီးခိုး။
၄။ ဆီးနှင်း။
၅။ မြူ။