ပဉ္စာနန္တိယ ကံ (၅) ပါး

၁။ ဗုဒ္ဓလောဟိတုပ္ပါဒက - မြတ်စွာဘုရားကို သွေးစိမ်းထွက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
၂။ သံဃဘေဒက - သံဃာကို သင်းခွဲခြင်း။
၃။ အရဟန္တဃာတက - ရဟန္တာကို သတ်ခြင်း။
၄။ မာတုဃာတက - အမိကို သတ်ခြင်း။
၅။ ပိတုဃာတက - အဖကို သတ်ခြင်း။
အမိနှင့် အဖကို တပေါင်းတည်းထား၍ ဘိက္ခုနီမကို မေထုန်ကျင့်ခြင်းဟု မူကွဲရှိ၏။
(ပဉ္စက အင်္ဂုတ္တိုရ်)