လေမျိုးရှစ်ဆယ် (၈၀) ပါး

၁။ အက္ခေပက - ဆင်ဦးလေ (တငြိမ့်ငြိမ့် ရှေ့တိုးသည်။)
၂။ ဟနုတ္ထမ္ဘ - မေးခိုင်သော လေ(မေးခိုင်သည်။)
၃။ ဦရုတ္ထမ္ဘ - ပေါင်တောင့်သော လေ (ပေါင်တောင့်သည်။)
၄။ သိရောဂ္ဂဟ - ဦးခေါင်းခိုင်သော လေ (ခေါင်းလှည့်၍မရ။)
၅။ ဗာဟိရာယာမ - နောက်လန်သော လေ (ရင်ကော့နေသည်။)
၆။ အဗ္ဘယန္တရာယာမ - ရှေ့ကုန်းသောလေ (ခါးကုန်းသည်။)
၇။ ပဿာသူလ - ဘေးထိုးသောလေ (ဘေးထိုးအောင့်။)
၈။ ကဋိဂ္ဂဟ - ခါးကိုင်းသော လေ (ခါးနာ ခါးအောင့်။)
၉။ ဒဏ္ဍပတန္ဒက - တုတ်လျှိုသကဲ့သို့ တောင့်တင်းလဲကျသောလေ။
၁၀။ ခလ္လိ - ပေါင်စုခွင်သောလေ ( သွားစဉ် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သည်။)
၁၁။ ဇိဝှထမ္ဘ - လျှာခိုင်သော လေ။
၁၂။ အဒ္ဓိတ - ပါးရွှဲ့စောင်းသော လေ။
၁၃။ ပက္ခာဃာတ - တခြမ်းသေသော လေ( သွက္ဈာပါဒ လေဖြတ်သော ရောဂါ။)
၁၄။ ကောဋ္ဌုသီလ - ဒူးကြီးသောလေ (မြေခွေးခေါင်းကဲ့သို့။)
၁၅။ မညာတ္ထမ္ဘ - ဇက်ကြောတောင့်သော လေ ( အုံးလွဲသော။)
၁၆။ ပင်္ဂု - ဆွံ့သော လေ။
၁၇။ ကလာယခဉ္စ - အကြောဆွဲသော လေ (ထော့ကျိုးသွားသော။)
၁၈။ တူဏီ - မြှားထိုး လေ (အောက်သို့ ထိုးအောင့်သည်။)
၁၉။ ပတိတူဏီ( ပရတူနီ) - မြှားပြန်ထိုး လေ (အထက်သို့ထိုးအောင့်သည်။)
၂၀။ ခဉ္စ - ခွင်သော လေ။
၂၁။ ပါဒဟဿ - ခြေကျင်သော လေ။
၂၂။ ဂိဒ္ဓသီ - အောက်ပိုင်းတောင့်တင်းကိုက်ခဲသော လေ။
၂၃။ ဝဿာစိ - လက်ချောင်း မလှုပ်နိုင်သောလေ။
၂၄။ အပဗာဟက - လက်မောင်းကိုက်သော လေ။
၂၅။ အပဟံတက - မိန်းမောတွေဝေလျက် လဲကျသော လေ။
၂၆။ ဝဍ္ဎာယာမ - အနာကြောင့် သိမ်သော လေ။
၂၇။ ဝါတကံဋက - ခြေမြက်သော လေ။
၂၈။ အပဘာနက - လေးကဲ့သို့ ကွေးလျက် မိန်းမော တွေဝေလဲကျနေသော လေ။
၂၉။ အင်္ဂဗေဒ - ကိုယ်အင်္ဂါ ခွဲစိတ်ချိုးဖြတ်တတ်သော လေ။
၃၀။ အင်္ဂသောသ - ကိုယ်အင်္ဂါ ခြောက်ခန်းသော လေ။
၃၁။ မိမ္မိဏ - နှာ သံပါသော လေ။
၃၂။ ဂဂ္ဂဒ - မပြီမပြင် အသံဝင်သော လေ။ (မပြီမသဘဲသံပမာ)
၃၃။ ပစ္စဋ္ဌိလာ - ထိုးအောင့်ခြင်းနှင့် ယှဉ်သော လေကျောက်ခဲကြီး။
၃၄။ အဋ္ဌိလာ(ဝါတဋ္ဌိလာ) - လေကျောက်ခဲ။
၃၅။ ဝါတနတ - ပုကွသော လေ။
၃၆။ ကုဗ္ဗဇတ္တ (ခုဇ္ဇ) - ကုန်းသော လေ။
၃၇။ အင်္ဂသူလ - ကိုယ်အင်္ဂါ ကိုက်ခဲထိုးကျင်သော လေ။
၃၈။ သင်္ကောစ - ကိုယ်အင်္ဂါတွန့်ရှုံ့သော လေ။
၃၉။ ထမ္ဘ - တောင့်တင်းသော လေ။
၄၀။ ရက္ခတာ - ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့သော ​လေ။
၄၁။ အင်္ဂလင်္ဂ - ကိုယ်လက်နာကျင်သော လေ။
၄၂။ အင်္ဂဝိဗ္ဘံသ - အစိတ်အပိုင်းထုံသော လေ။
၄၃။ ၀စ္စဂ္ဂဟ - ဓာတ်ချုပ်သော လေ။
၄၄။ ဗဒ္ဓဝစ္စတာ - စမြင်းခံသော လေ။
၄၅။ မုကတ္တ (မုဂတ္တ) အ သော လေ။
၄၆။ အတိဇမ္ဘ - အလွန်သန်းဝေသော လေ။
၄၇။ အတိဥဂ္ဂါရ - အလွန်အန်သော လေ။
၄၈။ အန္တကူဇန - အူတွင်းမြည်သော လေ။
၄၉။ ဝါတပ္ပဝတ္တိ - လေမည်သော လေ။
၅၀။ ဖုရဏ - ရောင်ရမ်းသော လေ။
၅၁။ သိရာပူရဏ - အကြောတွင်းဝင်သော လေ။ (အကြောကြီး)
၅၂။ ကမ္မဝါယု - တုန်လှုပ်သော လေ။
၅၃။ ကိသ (ကာသျှ) - ကြုံလှီ ပိန်ကပ်သော လေ။
၅၄။ သာမတာ - ညိုသော လေ။
၅၅။ ပလာပ - ပတောက်ပရစ် (ဂရောင်ဂတန်းပြောသောလေ။)
၅၆။ ခိပ္ပမုတ္တာ - ဆီးမြန်သော လေ။
၅၇။ နိဒ္ဒါနာသ - အိပ်မပျော်သော လေ။
၅၈။ သေဒနာသ - ချွေးခြောက်သော လေ။
၅၉။ ဒုဗ္ဗလတ္တ - အားနည်းသော လေ။
၆၀။ အင်္ဂမိဋ္ဌာ - ကိုယ်အင်္ဂါကိုက်ခဲသော လေ။
၆၁။ ဗလက္ခယ - အားကုန်သော လေ။
၆၂။ သုက္ကာတိပ္ပဝတ္တိ - သုက်လွှတ်မြန်သော လေ။
၆၃။ သုက္က ကိသ - သုက်ကုန်ခန်းသော လေ။
၆၄။ သုက္ကနာသ - သုက်ပျက်သော လေ။
၆၅။ အနဝတ္တိတစိတ္တတာ - စိတ်မငြိမ်သော လေ။
၆၆။ ကာဌိန - ခက်မာတောင့်တင်းသော လေ။
၆၇။ ဝိရသာဿတာ အရသာပျက်သော လေ။
၆၈။ ကသာယဝက္ကတာ - ခံတွင်းဖန်သော လေ။
၆၉။ အဒ္ဓမာန - အစာဟောင်းအိမ် နာကျင်တင်းရောင်သောလေ။
၇၀။ ပစ္စာရမာန - အစာသစ်အိမ် နာကျင်တင်းရောင်သောလေ။
၇၁။ သီတတာ - အေးသော လေ။
၇၂။ ရောမဟသ - ကြက်သီးထသော လေ။
၇၃။ ဘီရုတာ - ကြောက်သော လေ။
၇၄။ ကောဒ - အပ်နှင့်ဆွသကဲ့သို့ရှိသော လေ။
၇၅။ ကဏ္ဍု - ယားသော လေ။
၇၆။ ရသာညတာ - အရသာမရှိသော လေ။
၇၇။ သဒ္ဒါညတာ - အသံမကြားသော လေ။
၇၈။ ပသုပ္ပတိ - အတွေ့အထိ မသိသော လေ။
၇၉။ ဂန္ဓညတာ အနံ့မသိသော လေ။
၈၀။ ဒိယက္ခယ - မျက်စိမမြင်သော လေ။
(အာယုဗ္ဗေဒ သိရောမဏိ ဆေးကျမ်းမှ)