ဗလိ (၅) ပါး

၁။ ဉာတိဗလိ - တိရစ္ဆာန်တို့၏ သိနည်းကျင့်နည်းနှင့် မတူရအောင် ဆွေမျိုးတို့အား ကျင့်ခြင်း ကျွေးမွေးခြင်း။
၂။ အတိထိဗလိ - ခရီးဧည့်သည်တို့ ရောက်လာသော် အိမ်ရှင်ဝတ္တရားရှိသည့်အတိုင်း ပြုစုခြင်း ကျွေ'မွေးခြင်း။
၃။ ပုဗ္ဗပေတဗလိ - လွန်လေကုန်သော မိဘ၊ အဘိုး၊ အဘွား စသည်နှင့် ဆရာသမားတို့ကို ရည်မှတ်၍ လှူဒါန်းပြီးလျှင် ရေစက်ချ အမျှဝေခြင်း။ အသက်ရှင်လျက်ရှိသော် ကျွေးမွေးခြင်း။
၄။ ရာဇဗလိ - မင်းတိုင်းအခွန်တော်ပေးရခြင်း။
၅။ ဒေဝတာဗလိ - နတ်များကို အပရိဟာနိယ တရားနှင့်အညီ ပူဇော်ပသမြဲအတိုင်း အစဉ်မပြတ်ပူဇော်ခြင်း။