လက်နက်နှင့်ကင်း၍ မသွားရာသော အရပ် (၃) ပါး

၁။ သူရဲကောင်းတို့သည် ဓား လှံ လေး မြား စသော လက်နက်နှင့် ကင်း၍ စစ်မြေပြင်သို့ မသွားရာ။
၂။ ပညာရှိတို့သည် ကျမ်းဂန်နှင့် ကင်း၍ သဘင်သို့ မသွားရာ။
၃။ ခရီးသွားတို့သည် ရိက္ခာနှင့် ကင်း၍ ခရီးဝေး မသွားရာ။