ဝိကာလဘောဇန သိက္ခာပုဒ်၏ ကံအင်္ဂါ (၄) ပါး

၁။ နေလွဲသည်လည်း ဖြစ်စေ။
၂။ ဘောဇဉ်ခဲဖွယ်လည်း ဖြစ်စေ။
၃။ မျိုလည်းမျိုစေ။
၄။ အရူးအသွပ် မဟုတ်သည်လည်း ဖြစ်စေ။