ရဟန်းတို့ မသုံးအပ်သော ( အနာမာသ ) ရတနာ (၁၀) ပါး

၁။ ရွှေ။
၂။ ငွေ။
၃။ မြ။
၄။ ပုလဲ။
၅။ ကြောင်။
၆။ ခရုသင်း။
၇။ သန္တာ။
၈။ နီလာ။
၉။ ပတ္တမြားနီ။
၁၀။ ပတ္တမြားပြောက်။