သီလဂုဏ် (၈) ပါး

၁။ အခဏ္ဍ = မကျိုးသောဂုဏ်။
၂။ အဆိဒ္ဒ = မပေါက်သောဂုဏ်။
၃။ အသဗလ = မပြောက်သောဂုဏ်။
၄။ အကမ္မာသ = မကျားသောဂုဏ်။
၅။ ဘုဇိသ = ကိလေသာမှတော်လှန်သောဂုဏ်။
၆။ ဝိညူပသဌိ = ပညာရှိတို့ ချီးမွမ်းအပ်သောဂုဏ်။
၇။ အပရာမဌ = တဏှာဒိဌိတို့ဖြင့်မစွဲလမ်းမှုဂုဏ်။
၈။ သမာဓိ ပဝတ္တန = သမာဓိသုံးပါးကိုဖြစ်စေသောဂုဏ်။