မတိုင်ပင်အပ်သော (၈) ယောက်

၁။ ရာဂပြောသူ။
၂။ ဒေါသပြောသူ။
၃။ မောဟပြောသူ။
၄။ မာနပြောသူ။
၅။ လောဘကြီးသူ။
၆။ ပျင်းရိသောသူ။
၇။ တစ်ယောက်တည်းကြံတတ်သူ။
၈။ မိုက်သောသူ။