ရွံရှာဖွယ်ကို နှစ်သက်သူ (၄) ဦး

၁။ အရက်သမားသည် ရွံရှာဖွယ်သော အရက်၏ အနံ့အရသာကို ကြိုက်၏။
၂။ ဘိန်းစားသည် ရွံရှာဖွယ်သော ဘိန်း၏အနံ့အရသာကို ကြိုက်၏။
၃။ ငါးပိစားသူသည် ရွံရှာဖွယ်သော ငါးပိ၏ အနံ့အရသာကို ကြိုက်၏။
၄။ ပုထုဇဉ်သည် အသုဘခန္ဓာ၏ အနံ့အရသာ စသည်တို့ကို ကြိုက်၏။