ရောဂါပျောက်ငြိမ်းကြောင်းတရား (၁၀) ပါး

၁။ အနိစ္စသညာ - သင်္ခါရတရား၏ မမြဲစွဲမှု၌ ပွားများရှုမှတ်ခြင်း၊
၂။ အနတ္တသညာ - အစိုင်အခဲ မြဲစွဲစွာ မတည်နေခြင်းဟူသော၊
၃။ အသုဘသညာ - မတင့်တယ်ဟူသော၊
၄။ အာဒီနဝသညာ - ကိုးစားရာမရှိ ဆင်းရဲအတိဟူသော၊
၅။ ပဟာနသညာ - ပယ်ရှားစွန့်ပစ်ရေးဟူသော၊
၆။ ဝိရာဂသညာ - တပ်မက်ကင်းရေးဟူသော၊
၇။ နိရောဓသညာ - ချုပ်ငြိမ်းပြတ်စဲခြင်းဟူသော၊
၈။ အနဘိရတိသညာ - လောကကြီး၌ မွေ့လျော်ဖွယ် မရှိဟူသော၊
၉။ အနိစ္ဆသညာ - ပြုပြင်ရသော လောက၌ အလိုမဲ့ခြင်း၊
၁၀။ အာနာပါနဿတိ - ထွက်သက်ဝင်သက်ကို အောက်မေ့ခြင်း။