ပရိတ်ရွတ်သူ ၏ ပြည့်စုံမှု အင်္ဂါ (၃) ရပ်

၁။ ပုဒ် - ပါဌ် - အက္ခရာ မချွတ်ယွင်း မပျက်စီး၍ မှန်ကန်စွာ ရွတ်နိုင်ရခြင်း။
၂။ ပါဠိ- အနက်- အဓိပ္ပာယ်သဘာဝကို ပေါ်လွင် သိမြင်နိုင်ရခြင်း။
၃။ သတ္တဝါ အပေါင်း တို့အပေါ်၌ ချစ်ခင်သနား၍ မေတ္တာစိတ်ညွှတ်ရခြင်း။

မှတ်ချက်။ ။ အမှတ် ၃- ၌ (လာဘ်လာဘ၌ ငဲ့ကွက်ခြင်း မရှိရဟုလည်း မူကွဲရှိပါ၏)။