မင်းတိုင်ပင်ရာသူ (၁၀) ယောက်

၁။ မင်း၏ မယ်တော်။
၂။ မိဖုရား။
၃။ မင်းသမီး။
၄။ အိမ်ရှေ့မင်း။
၅။ အမတ်ကြီး။
၆။ ပုရောဟိတ်။
၇။ သူဌေး။
၈။ ပညာရှိတံခါးစောင့်။
၉။ ရထားထိန်း။
၁၀။ စာချီ။