သမားတော်ဂုဏ် (၃) ပါး

၁။ ပဏ္ဍိတဂုဏ် - ရာသီဥတု နှင့် ဆေးဝါးကို ပိုင်နိုင်စွာ သိရခြင်း။
၂။ ဒက္ခဂုဏ် - အနာနှင့် ဆေး သင့်အောင် ပေးနိုင်ရခြင်း။
၃။ အနာလသဂုဏ် - မိမိကျန်းမာပါက ဆရာပင့်သူနှင့် အတူ နေ့ညမရွေး လိုက်နိုင်ရခြင်း။