ရဟန်းတို့၏ အဓိပ္ပာယအလို (၈) ပါး

၁။ စာဝနာဓိပ္ပာယ = သာသနာတော်မှ ရွေ့လျောစေခြင်း။
၂။ အက္ကောသာဓိပ္ပာယ = ဆဲရေးလိုခြင်း။
၃။ ကမ္မာဓိပ္ပာယ = ကံပြုလိုခြင်း။
၄။ ဝုဋ္ဌာဓိပ္ပာယ = အာပတ်မှထစေလိုခြင်း။
၅။ ဥပေါသထ ဌပနာဓိပ္ပာယ = ဥပုသ်ကို လိုလားခြင်း။
၆။ ပဝါရဏဌပနာ ဓိပ္ပာယ = ပဝါရဏာကိုထားလိုခြင်း။
၇။ အနုဝိဇ္ဇနာဓိပ္ပာယ = မေးစိစစ်လိုခြင်း။
၈။ ဓမ္မကထာဓိပ္ပာယ = တရားဟောလိုခြင်း။