မကျူးလွန်အပ်သောမိန်းမ (၁၀) မျိုး

၁။ မာတုရက္ခိတ - အမိစောင့်သောမိန်းမ။
၂။ ပိတုရက္ခိတ - အဖစောင့်သောမိန်းမ။
၃။ မာတာပိတုရက္ခိတ - မိဖနှစ်ပါးစောင့်သောမိန်းမ။
၄။ ဘာတုရက္ခိတ - မောင်ကြီးမောင်ငယ်စောင့်သောမိန်းမ။
၅။ ဘဂိနိရက္ခိတ - အမ ညီမစောင့်သောမိန်းမ။
၆။ ဉာတိရက္ခိတ - ဆွေမျိုးစောင့်သောမိန်းမ။
၇။ ဂေါတ္တရက္ခိတ - အမျိုးအနွယ်စောင့်သောမိန်းမ။
၈။ ဓမ္မရက္ခိတ - သီတင်းသုံးဖော်စောင့်သော မိန်းမ။
၉။ သာရက္ခိတ- အစောင့်အရှောက်နှင့်တကွပဋိသန္ဓေမှ စေ့စပ်ထားသော မိန်းမ။
၁၀။ သပရိဒဏ္ဍ - ဤမိန်းမကို သွားလာလျှင် ဒဏ်ခံရမည်ဟု မင်းကသတ်မှတ်ထားသော မိန်းမ။
(ဝိနည်းတော်)