ယောက်ျားတို့၏ မာယာ (၉) ပါး

၁။ အမျိုးဂုဏ်ကို ပြတတ်ခြင်း။
၂။ ပညာ၏ ဂုဏ်ကိုပြတတ်ခြင်း။
၃။ ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်ကိုပြတတ်ခြင်း။
၄။ ဝမ်းသာဝမ်းပြုတတ်ခြင်း။
၅။ အစဉ်မပြတ်နောက်ယောင်ခံခြင်း။
၆။ အစားအသောက်လက်ဆောင်များပေးကမ်းခြင်း။
၇။ မြှောက်ပင့်ချီးမွမ်းတတ်ခြင်း။
၈။ အဝတ်အစားပြောင်းလဲတတ်ခြင်း။
၉။ ကိုယ်ကာယတောင့်တင်းခြင်းကိုပြတတ်ခြင်း။