သပိတ်မှောက်ရာ အင်္ဂါ (၈) ပါး

၁။ ဘိက္ခူနံ အလာဘာယ ပရိသက္ကတိ = ရဟန်းတို့အား လာဘ်မရစေခြင်းငှါ လုံ့လပြုခြင်း။
၂။ ဘိက္ခူနံ အနတ္တာယ ပရိသက္ကတိ = ရဟန်းတို့အား အကျိုးစီးပွား မရှိစေခြင်းငှါ လုံ့လပြုခြင်း။
၃။ ဘိက္ခူနံ အဝါသာယ ပရိသက္ကတိ = ရဟန်းတို့အား မနေစေခြင်းငှါ လုံ့လပြုခြင်း။
၄။ ဘိက္ခူနံ အက္ကောသတိ ပရိဘာသတိ = ရဟန်းတို့အား ဆဲရေးဆိုမည်ရေရွတ်ခြင်း။
၅။ ဘိက္ခူ ဘိက္ခူဟိ ဘေဒေတိ = ရဟန်းခြင်း မညီညွတ်အောင် ဖျက်ဆီးခြင်း။
၆။ ဗုဒ္ဓဿ အဝဏ္ဏံ ဘာသတိ = ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးမဲ့ကို ဆိုခြင်း။
၇။ ဓမ္မဿ အဝဏ္ဏံဘာသတိ = တရားတော်၏ ကျေးဇူးမဲ့ကို ဆိုခြင်း။
၈။ အကြင်အရပ်သို့ ဖဲသွားလိုသည်ရှိသော် ငဲ့ကွက်ငြိတွယ်မရှိ သွားနိုင်ခြင်း။