ဝိသာခါကျောင်းအမ ရရှိသော ဆု (၈) ပါး

၁။ သံဃာတော်များအား အသက်ထက်ဆုံး မိုးရေခံသင်္ကန်းလှူဒါန်းခွင့်ရခြင်း။
၂။ အာဂန္တုဟန်းများအား ဆွမ်းလှူဒါန်းခွင့် ရခြင်း။
၃။ ခရီးသွားရဟန်းများအားဆွမ်းလှူဒါန်းခွင့် ရခြင်း။
၄။ နာသောရဟန်းများအား ဆေးလှူဒါန်းခွင့် ခြင်း။
၅။ နာသောရဟန်ကိုလုပ်ကျွေးသောရဟန်းအားဆွမ်းလှူဒါန်းခွင့် ရခြင်း။
၆။ နာသောရဟန်းအား ဆွမ်းလှူဒါန်းခွင့် ရခြင်း။
၇။ ယာဂု အမြဲလှူဒါန်းခွင့် ရခြင်း။
၈။ ဘိက္ခုနီသံဃာအား ရေသနုပ်သင်္ကန်း လှူဒါန်းခွင့် ရခြင်း။