ဝိမောက္ခ (၃) ပါး

၁။ သုညတဝိမောက္ခ - အတ္တဟူသော ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းရှိသော သံယောဇဉ် အစရှိသည်တို့မှ လွတ်မြောက်နိုင်သော ပညာ။
၂။ အနိမိတ္တဝိမောက္ခ - မမြဲသော သံယောဇဉ် အစရှိသည်တို့မှ လွတ်မြောက်နိုင်သော ပညာ။
၃။ အပ္ပဏိဟိတဝိမောက္ခ - တဏှာ ဟူသော ဆောက်တည်ရာ မှီခိုရာ မရှိသော သံယောဇဉ် အစရှိသည်တို့မှ လွတ်မြောက်နိုင်သော ပညာ။