ရဟန်းသီလ (၄) ပါး

၁။ ပါတိမောက္ခသံဝရ သီလ -၂၂၇ သွယ် သော သိက္ခာပုဒ်ကို ဆို၏။
၂။ ဣန္ဒြိယသံဝရ သီလ- မျက်စိစသော ခြောက်ပါးသော ဣန္ဒြေကို ဆို၏။
၃။ အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလ - အသက်မွေးမှု မှန်ကန်မှုကို ဆို၏။
၄။ ပစ္စယသန္နိဿိတသီလ - ပစ္စည်းလေးပါး၌ ပစ္စဝေက္ခဏ ဆင်ခြင်ရသည်ကို ဆို၏။
(သင်္ဂြိုဟ် ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်းမှ)