ဘဝ (၂) ပါး

၁။ ပစ္စုပ္ပန်ဘဝ - ယခုမျက်မှောက်ဘဝ။
၂။ သံသရာဘဝ - နောင်ဖြစ်လတ္တံ့သောဘဝ။