ပုဏ္ဏား (၉) မျိုး

၁။ ဗြာဟ္မဏ = အလှူခံ ဥစ္စာမှီး၍ အိမ်ထောင်ပြုသော ပုဏ္ဏားများ။
၂။ ဘိသျှ = လယ်ယာကိုင်းကျွန်းလုပ်၍ အိမ်ထောင်ပြုသော ပုဏ္ဏားများ။
၃။ ဗြဟ္မစာရီ = အိမ်ထောင်ပြုခြင်းမရှိဘဲ အလှူခံ၍ တော၌နေလေ့ရှိသော ပုဏ္ဏား။
၄။ ခတ္တိယ = မင်းပြုသော ပုဏ္ဏားမျိုး။
၅။ ဘာရဒွါဇ = ဇာတ်ပျက်သော ပုဏ္ဏား။
၆။ ဒယီ = အလှူခံ၍ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား၍ အိမ်ထောင်ပြုသော ပုဏ္ဏား။
၇။ စန္ဒာလ ( စဏ္ဍာလ ) = ဇာတ်ပျက်၍ အပေါင်းအသင်းမှ ပယ်သော ပုဏ္ဏား။
၈။ ရက္ခတိ ( ရက္ခိတ ) = အမျိုးစစ်မှ ဆင်းသက်လာသော ပုဏ္ဏား။
၉။ တပသီ ( တပဿီ ) = သောထွက်၍ တရားမှီးသော ပုဏ္ဏား။