သာဓုရနတရား (၄) ပါး

၁။ ယာတာနုယာယီ - ရှေးသူတော်ကောင်းတို့ သွားရာလမ်းကို ဖြောင့်မှန်စွာလိုက်ခြင်း။
၂။ အလ္လဉ္စပါဏိပရိဝဇ္ဇယ - စိုစွတ်သောလက်ကို ခြောက်သွေ့ပူလောင်အောင် မပြုခြင်း။
၃။ မိတ္တအဒုဗ္ဘိ - ခင်ပွန်းအား မပြစ်မှားခြင်း။
၄။ အသတိနံမာနိဂစ္ဆ - ယုတ်သောမိန်းမတို့၏အလိုကို မလိုက်ခြင်း။