မိန်းမတို့အား (၅) မျိုး

၁။ ရူပဗလ - အဆင်းအင်္ဂါ လှပချောမွေ့ခြင်း။
၂။ ဘောဂဗလ - ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် ပြည့်စုံခြင်း။
၃။ ဉာတိဗလ - ဆွေမျိုးနှင့်ပြည့်စုံခြင်း။
၄။ ပုတ္တဗလ - သားသမီးနှင့် ပြည့်စုံခြင်း။
၅။ သီလဗလ - သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်း။
(သဠာယတန သံယုတ်ပါဠိတော် ဝိသာရဒသုတ်)