မရောင့်ရဲခြင်း (၄) ပါး

၁။ မင်းတို့သည် ဥစ္စာရွှေငွေများခြင်း၌ မရောင့်ရဲ။
၂။ ဗြာဟ္မဏပုဏ္ဏားမျိုးသည် ဗေဒင်သင်ခြင်း၌ မရောင့်ရဲ။
၃။ မင်းဧကရာဇ်တို့သည် တိုင်းနိုင်ငံ ကျယ်ဝန်းခြင်း၌ မရောင့်ရဲ။
၄။ မိန်းမတို့သည် ကာမဂုဏ်၌ မရောင့်ရဲ။