ရတနာ (၁၀) ပါး

၁။ ရွှေငွေ။
၂။ စိန်။
၃။ ကြောင်။
၄။ ပုလဲ။
၅။ သန္တာ။
၆။ နီလာ။
၇။ ဂေါ်မုတ်။
၈။ မြ။
၉။ ပတ္တမြား။
၁၀။ ဥဿဖရား။

တစ်နည်း

၁။ မုတ္တာ = ပုလဲ။
၂။ မဏိ = မြ။
၃။ ဝေဠုရိယ = ကြောင်။
၄။ သင်္ခ = ခရုသင်း။
၅။ သိလာ = ကျောက်သလင်း။
၆။ ပဝါဠ = သန္တာ။
၇။ ရဇတ = ငွေ။
၈။ ဟေမ = ရွှေ။
၉။ လေဟိတင်္က = ပတ္တမြားနီ။
၁၀။ မသာရဂလ္လ = ပတ္တမြားပြောက်။