မိန်းမတို့၏ သီရိ (၃) ပါး

၁။ ကြိုးတန်း ကြိမ်တန်းအောက်ကို မလျှိုးခြင်း။
၂။ ထဘီ ပုဆိုး အထက်အောက်လှန်၍ မဝတ်ခြင်း။
၃။ ခြေမဆေးဘဲ အိပ်ရာ မဝင်ခြင်း။